Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is een individueel traject waarin je leert om keuzes te maken voor jouw loopbaan of opleiding. Je onderzoekt wat...

Read More

Teamcoaching

Teamcoaching is een groepsgericht coachtraject, waarin de teamleden met elkaar, van elkaar en door elkaar leren. Onder begeleiding...

Read More

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching is een vorm van begeleiding, die gericht is op de gehele organisatie of op een aantal afdelingen/diensten die ...

Read More

Over coach Mattie

In het dagelijks leven is Mattie werkzaam als competentiegericht coach en begeleidt zij als zodanig leer- en veranderingsprocessen van individuen en teams. Mattie betekent in straattaal vriend, maatje. Mattie is afgeleid van Mathilda, dat staat voor kracht in de strijd. Beide betekenissen passen bij de werkwijze van Mattie van der Helm als professioneel coach. Voor een korte periode is Mattie een maatje dat mensen in teams en organisaties helpt om hun kracht in te zetten om hun doelen te bereiken.

Visie van coach Mattie

Mattie heeft een groot vertrouwen in de ontwikkelcapaciteit van mensen. Mensen maken groepen, teams en organisaties tot wat ze zijn. Mattie ziet haar rol vooral in het stimuleren en faciliteren van het lerende vermogen van mensen. Veranderen moet je leren. Het kost tijd en het vraagt onderhoud. Mattie heeft plezier in het monitoren van de voortgang en ze heeft aandacht voor het borgen van de bereikte resultaten. Ze heeft een ruime ervaring als docent, professioneel coach, trainer en als projectleider.

Wat zeggen anderen over coach Mattie?

  • Wat zeggen anderen over coach mattie?
    Casper van der Kaaij, zzp’er:   ‘Er werd in het verleden dyslexie bij mij geconstateerd, met alle gevolgen van dien. Door de toen geringe kennis en de daar opvolgende beslissingen is mijn leven behoorlijk beschadigd (ik ben nu 43 jaar oud) en ik ben faalangstig geworden. Na vele specialisten verslonden te hebben - zonder veel resultaat - ben ik bij Mattie terechtgekomen. Ik was weer compleet vastgelopen, het was tijd voor een grote verandering in mijn brein. Samen met Mattie heb ik een uitvoerige analyse gemaakt van de problemen die bij mij spelen, en een werkplan opgesteld. Mattie heeft het vermogen om heel zorgvuldig te zijn en dieper door te vragen tot zij zeker weet waar de vooruitgang te boeken valt. Daardoor is het mogelijk om een heel sterk, en dit keer wel werkend, plan uit te stippelen dat punt voor punt behandeld wordt. Bij Mattie ga je niet weg zonder resultaat, of je wil je zelf niet ontwikkelen.’